KONTAKT

Wszystkie zdjęcia umieszczone na stronie są własnością ich autora. (C)

 

 

dfrgfgfdgfd

 

 

 

 

Nieco więcej o mnie: about.me

 

 

“The photographer is an armed version of the solitary walker reconnoitering, stalking, cruising the urban inferno, the voyeuristic stroller who discovers the city as a landscape of voluptuous extremes. Adept of the joys of watching, connoisseur of empathy, the flâneur finds the world‚ picturesque.”

„Fotograf jest uzbrojoną wersją samotnego wędrowca, badacza, myśliwego, krążącego po morzach miejskiego inferno, podglądacza, który odkrywa miasto jako krajobraz zmysłowych skrajności. Ekspert radości z oglądania, koneser empatii, odnajdujący malowniczość świata.”  (~Susan Sontag)

 

 

Reklamy